Okrašlovací a zábavní spolek v Bystřici pod Hostýnem

Činností našeho sdružení bychom rádi navázali na činnost Okrašlovacího a zábavního spolku, který vznikl v Bystřici pod Hostýnem už v roce 1888. Původně to byla skupina lidí, kteří měli zájem o udržení pěkného vzhledu lázeňského městečka. Od roku 1896 konal spolek pravidelné schůze. Dnes bychom řekli, že šlo o kulturní komisi, o zvelebení města, ochranu životního prostředí a o povznesení kulturních hodnot. Spolek dával podněty k výsadbě zeleně, dláždění chodníků, kanalizaci, ošetření stromů a ptactva apod. Roku 1902 spolek dokonce doporučil zřídit pro dámy zvlášť veřejný possoir. Prvním předsedou spolku byl zámecký zahradník Josef Machacz. Ten byl 14. 1. 1900 prohlášen i čestným členem spolku. Zemřel 28.1.1902. Jeho syn, také zahradník, se již psal Machač. Dalšími členy byli baron Olivier Loudon, Eduard Pospíšil – starosta, Josef Barot – městský zahradník, dr.Isidor Wostrý – notář, Josef Krumpholc – učitel, Otto Zeman – stavitel, výtvarníci Hanuš Schwaiger, František Ondrúšek, Kaludius Madlmayr aj. Tehdy tekl ještě Černý potok Horní ulicí, proto spolek doporučil vyústit jej v Zahájeném do Bystřičky. V roce 1908 měl spolek 185 členů. V roce 1910 byl vznesen návrh, aby byl zřízen odbor musejní a dokonce i návrh na honorovaného městského historiografa a vedení obecní kroniky.

  1. 2. 1911 změnil spolek stanovy na rozšířenou působnost a ochranu Domoviny. Během 1. světové války byla činnost spolku utlumena, teprve r. 1919 plně obnovil svou činnost. Po různých reorganizacích za první republiky přešla působnost spolku na spolek zahrádkářský.

Zdroj: www.mubph.cz