Aktivní historie našeho spolku je sice teprve krátká, naše ambice jsou však veliké.

Chceme naší činností oslovit co nejširší okruh lidí a obyvatele do života města zapojit.

Jsme otevření každému, kdo má chuť udělat něco pro město, ve kterém žije.