Okrašlovací a zábavní spolek začal fungovat v roce 2012. Jeho členy spojuje snaha promlouvat do veřejného života a aktivně se zapojovat do změny k lepšímu v tématech, která členové považují za důležitá pro život města a jeho okolí. Škála témat, na kterých se spolek u svého vzniku shodnul, zahrnovala péči o veřejný prostor (využití zámecké zahrady, obnova Sokolovny, doprava a další), větší zapojení občanů do místní politiky, sociální témata (hazard, sociální podnikání) nebo rozvoj kultury ve městě.

Názvem i obecným zaměřením navázal na existenci Okrašlovacího spolku, který ve městě fungoval na sklonku 19. století a před první světovou válkou činil jeho základna přes 180 členů odhodlaných zlepšit život ve městě k lepšímu. Spolek sdružoval místní politiky, aristokracii, umělce, podnikatele. Členy byli baron Olivier Loudon, starosta Eduard Pospíšil, městský zahradník Josef Barot, notář Isidor Wostrý, učitel Josef Krumpholc, stavitel Otto Zeman, výtvarníci Hanuš Schwaiger, František Ondrúšek a mnozí další.

Náš Okrašlovací a zábavní spolek byl prozatím nejaktivnější v kulturní oblasti. Otevřel dvě pouliční galerie, svými úspěšnými projekcemi přispěl k debatě o modernizaci městského kina, pravidelně zve do města současné české spisovatele, do města jsme přivedli festival Den architektury.

V roce 2017 založil spolek iniciativu Kultura za pade, ve které sdružuje lidi s obdobným zájmem, svými příspěvky kofinancuje akce spolku a zaručuje spolku finanční nezávislost na městu. Ve stejném roce byl založen OZS – sociální podnik…

Ačkoli jsme během své existence pořádali především kulturní akce, na původní paletu témat jsme nezapomněli – některé z témat se odrážejí i v zaměření kulturních akcí (hazard jako téma první výstavy ve veřejné galerii; připomínka bystřických obětí holocaustu v podobě filmové site-specific projekce a další), na jiné jistě přijde řada, jakmile pro ně nalezneme odpovídající formu a čas na organizaci. Budeme rádi, když se do činnosti spolku zapojíte i vy.