SemTam

Název ochotnické skupinky zpod Hostýna – SemTam – odráží skutečnost, že hraje skutečně „sem tam“. A to zde na Bystřicku dle svých možností, schopností a příležitostí.

 

Vše začalo tím, že si členové skupiny chtěli vyzkoušet zahrát scénku Bible na motivy divadla Sklep, kterou následně vcelku s úspěchem několikrát odehráli na různých místech Bystřicka. Během minulého roku se přidala zajímavá zkušenost v podobě improvizace při premiéře scénky „Pajzly“ na motivy knihy Pajzly aneb 15 let recenzí moravských hospod.

Členové skupiny SemTam se snaží svým „hereckým umem“ vypomoci i jiným uskupením, která vystupují na akcích, jakými jsou kupř. Hody a Discoples ve Chvalčově, spolupráce s pěveckým uskupením (Z)Pátečníci, aj. Jedná se zpravidla o hraní scének.

Důvodem, proč jsme zažádali o připojení naší skupiny k Okrašlovacímu a zábavnímu spolku je fakt, že zpočátku jsme si nebyli jistí, zda po odehrání jedné scénky budeme chtít pokračovat dále.  A jak se ukázalo, sem tam to zvládáme a rádi. Tudíž je potřeba, abychom coby skupina na dobrovolné neziskové bázi měli organizační ukotvení. Proto si velice ceníme toho, že Spolek nám vyšel vstříc a přijal nás za „nového člena“. Zároveň se těšíme na vzájemnou spolupráci, co do snahy vést své sousedy k aktivní spoluúčasti na místní kultuře.

Plány do dalších dnů působení SemTamu jsou tedy „jednoduché“ – pokračovat v nacvičování a hraní scének, a začít s nácvikem a následným odehráním divadelní hry.

Jsme skupina otevřená, tzn., že kdokoliv (bez rozdílu věku atd.), kdo si chce s námi vyzkoušet zahrát scénku, nebo má odvahu pustit se do divadelní role, je vítán. Budeme rádi za jakoukoliv aktivní podporu.

Těšíme se na vás.

Za SemTam

Alžběta Luhan Fürstová