Základním cílem sdružení je rozvíjet spolupráci mezi občany a místní samosprávou a realizovat aktivity směřující ke zlepšení kvality života ve městě i celém regionu, a to prostřednictvím rozvoje podmínek pro volnočasové aktivity, péče o ochranu životního prostředí, přispívání k ekologické výchově veřejnosti a úsilí o povznesení kulturních hodnot. Další cíle sdružení jsou: propagace a prosazování principů občanské společnosti, rozvíjení partnerství a spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi i jednotlivci nejen v regionu, ale v celé České republice i v zahraničí.