Pouliční Galerii Výloha provozoval náš spolek od června 2014 ve výkladní skříni  nevyužívaných obchodních prostor v tehdy zchátralé budově blízko bystřického náměstí. Spolek si vyjednal zapůjčení výlohy s věřitelským výborem a později se staronovým  vlastníkem objektu, rekonstruoval ji do podoby pouliční galerie a od půle června 2014 do konce srpna 2016 v ní zorganizoval devět výstav. Výloha si dala za cíl vyslovovat se výstavami ke společenským otázkám a/nebo dávat prostor umělcům z blízkého okolí.

První výstavu vytvořil na zadání spolku Lukáš Houdek –  vytvořil výlohu deváté bystřické herny s automatem, na kterém rotovaly ikony symbolizující rizika hráčství. Během dernisáže jsme automat naložili na rudl, kroužili městem a natočili anketu o názorech občanů na existenci heren v Bystřici, kterou jsme později promítli účastníkům veřejné debaty se zastupiteli o možnostech regulace hazardu ve městě. O výstavě se objevila zmínka v týdeníku Respekt, na Aktuálně.cz nebo  na Blesk.cz.

Ve Výloze dále vystavovali Viktor Špaček, Kristýna Moješčíková, Vendula Chalánková, Lena Jakubčáková, Jana Dúbravčíková, Vojtěch Mašek, Lenka Bulisová, komiksová skupina Ašta Šmé a  jako poslední akce v ní proběhla přehlídka současných animovaných filmů s workshopem animace.

V srpnu 2016 se budova začala rekonstruovat a na jaře 2017 bylo v prostorách naší již bývalé galerie zprovozněno uzenářství se symbolicky estetickým názvem Krásno.