Upozornění na aktuální dění:

Jaroslav Rudiš bude číst v „hospodské sauně“ pod Hostýnem

Jeden z nejsvéráznějších současných českých spisovatelů, spolutvůrce tajemného Aloise Nebela, držitel Ceny Jiřího Ortena, punker v saku a vlk literárních kaváren Jaroslav Rudiš přijede počátkem února na Chvalčov. Ze své poslední knihy Český ráj bude číst v sobotu 9. února ve chvalčovském hostinci Pod lipami. Hudebním podkres jeho čtení obstará skladatel a klávesista Jiřího Hradila […]

Posted in Aktuality | Leave a comment

=====================================

„Když něco chceme změnit, zkusme to sami.“

Tohle jsme si v r. 2014 řekli a od té doby se tedy pokoušíme. Pro sebe, pro naše rodiny a známé, pro své okolí a pro obohacení veřejného života pod Hostýnem.

Ve svých akcích se snažíme propojit kulturu, osvětu, dobročinnost, zájem o veřejný prostor a snahu přispět k budování občanské společnosti. Nebo alespoň něco z toho.

Příklad?

Desítky tisíc na péči o děti z našich Jarních dobročinných bazárků, sociální témata ve veřejné galerii Výloha, mládežnické odpoledne Husťárna s přednáškami o kyberšikaně, filmová představení pro rodiny s dětmi jako argument do debaty o digitalizaci kina, pořádání dnů architektury, autorských čtení, veřejných debat…

Vítejte na stránkách Okrašlovacího a zábavního spolku!