Druhá sezóna Letního kina Chvalčov (2018) přilákala na třináct představení přes 1200 diváků. Jedná se o třetinu méně diváků než loňský rok. I přes pokles návštěvnosti ale kino vydělalo na vstupném přes 40 tisíc a Okrašlovací spolek, tak jako loni, investuje tento zisk do financování dalších kulturních akcí na Bystřicku. Již v této chvíli máme za sebou hudební festival, chystáme pokračování série autorských čtení, komiksový workshop, podílíme se na pořádání Dne architektury.

Důvody zmíněného úbytku návštěvnosti jsou různé. Na první sezónu chvalčovského kina přišla řada lidí ze zvědavosti (a ta netrvá věčně), mnohé potenciální diváky letos nemusely oslovit nabízené filmy, dvě představení se musela přeložit na jiný den, což výrazně snížilo jejich návštěvnost, do programu jsme jako bonus přidali dokument, u kterého ani nešlo o to nalákat co nejvíce diváků – chtěli jsme spíše rozšířit možnosti kina o specifický večer s debatou. Pokles návštěvnosti má ale jistě i další příčinu – necelé dva kilometry od nás totiž letos vyrostlo na bystřickém koupališti další letní kino.

To ve výsledku nebylo úspěšnější než chvalčovské – podle článku v městském Zpravodaji (2018/09) přišlo na osmnáct představení kina Koupák přes 800 diváků (nebylo zde započítáno poslední představení, které ale vzhledem k bouřce patrně odpadlo). Zhruba lze tedy říci, že ačkoli se na bystřickém koupališti hrálo přes prázdniny o třetinu více filmů než na chvalčovské louce, diváků zde přišlo do kina o třetinu méně. A ačkoli se díky existenci rovnou dvou letních kin letos pod Hostýnem hrálo třikrát více filmů než loni, diváků přišlo letos do obou kin pouze o 300 více než loni na Chvalčov.

Máme za to, že k souběhu dvou obdobných podniků na tak malém prostoru nemělo vůbec dojít. Jednak jsme již minulý rok radnici oslovili s nabídkou pořádat bystřické letní kino společně. Nenašli jsme tehdy u města podporu a rozpracovaný projekt jsme tedy přenesli na Chvalčov, kde se shoda s vedením obce v rychlosti našla. Byli jsme tedy mrzutí, když v tomto roce zafinancoval městský rozpočet další letní kino, ačkoli statisícová investice mohla letní kulturní nabídku na Bystřicku rozšířit jakýmkoli jiným způsobem. Navíc se bystřické kino neohlíželo na páteční provoz kina chvalčovského a filmy servírovalo divákům jak v pátek, tak v sobotu. Náš pocit byl takový, že ačkoli jsme téma kina v Bystřici aktivně (spolu)otevřeli skrze úspěšnou promítací sérii Kino po O, pro město nejsme z nějakého důvodu partnerem.

Do budoucna ale nezbývá nic rozumnějšího než doufat, že se dohodneme a nalezneme východisko pro onen místní unikát – dvě letní kina pro necelých 10 tisíc občanů. Letošní sezóna ukázala, že projekty vyrůstající zespoda přímo od lidí a žijící jejich zápalem pro věc mají (alespoň zatím) větší sílu a úspěch než projekty tlačené shora, jakkoli mohou být zafinancovány mnohem tučnější částkou. Obce by proto měly svým občanům aktivně pomáhat v naplňování jejich vizí (zvláště pokud jsou kompatibilní s představami obce samotné), nikoli je přehlížet, obcházet a vystavovat je konkurenci. Dosavadní běh záležitostí kolem letních kin tedy z tohoto hlediska není pro Bystřici dobrou vizitkou.

Okrašlovací a zábavní spolek má s provozováním kina dobré zkušenosti – na 36 projekcí, které spolek na Bystřicku pořádal (2x série Kino po O, 2x Letní kino Chvalčov) zavítalo od podzimu 2016 do konce srpna 2018 více než 4 500 diváků. Je na vedení Bystřice, jestli chce tyto naše zkušenosti využít, nemůžeme se vnucovat. Jelikož je ale vše nastaveno tak, že na sebe chtě nechtě budeme narážet, budeme rádi za jakoukoli diskusi ohledně koordinace obou podniků.

Na viděnou v letním kině, až se pod Hostýnem zase oteplí!